Den Blå Krukke - Shop in Verdal city centre. Photo LA Holme