Sikkerhet på tur. Foto Steinkjer Kommuneskoger

Hattønna. Foto Steinkjer Kommuneskoger