Ost og kjeks talerken - Fæby bryggeri. Foto: Espen Storhaug